פרוייקט 2016

בני עקיבה ישיבה באל קנה

ראיון בערוץ 2 אוקטובר 2013 

מבני ציבור

פרויקט 2014

תעכות חצוב 2011

גלריית הארץ 2011

הארץ זה מרקר  2011

חמישה פרויקטים נבחרים 

מרץ 2011 -פרויקט נבחר

פרויקט 2005

יוני 2009 החתמת הספר 

החתמת הספר במאי 2009 היכל התרבות

החברה ג'יוס אורון אדריכלים ובנין ערים בע'מ 

     We Work Dovnov  עוברת ל

החוויה הסינית עקב פירסום הספר  ג'ויס אורון אדריכלים ובניין ערים

"השקת ספר בסינית "ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים

החוויה הסינית עקב פירסום הספר  ג'ויס אורון אדריכלים ובניין ערים