c_12
haifa3
haifa2b
haifa1_4
haifa4
haifa5b
ספרייה מרכזית, חיפה (1999)

 

פרויקט זה הוא הצעה בתחרות מטעם עיריית חיפה לתכנון ספריה מרכזית בעיר. השטח שהוקצה לספרייה העירונית נמצא במרכז הכרמל, באתר הסמוך למלון פנוראמה, הצופה אל הטיילת והים.  עקב תנאים טופוגרפיים והיסטוריים, חיפה הינה עיר המחולקת לאזורים ושכונות. ייחודה נובע מתנאיה הגיאוגרפיים  - ההר והים. ההצעה לתחרות התבססה על התפיסה כי על הספרייה העירונית של חיפה להיות ביטוי ויזואלי של נופי עירה, ולהעניק ביטוי תרבותי לאוכלוסיות השונות החיות בה. הסטרוקטורה המוצעת צומחת מתוך ההר ומתייחסת לים. אלו תורמים לתנאיי הסביבה, לשקט ולתאורה, הנחוצים לשימוש המבנה כהיכל קריאה ולימוד.  

 

עיצוב הספרייה מתבסס על שלושה מרכיבים:

 

1. מיקומה בקונטקסט התרבותי וההיסטורי

2. הפרוגראמה שלה כמקום לקריאה, לימוד ומחקר עבור בני גילאים שונים, ושימושיה העירוניים הנוספים. 

 

3. מיקומה במרקם העירוני:

 

שטח וטופוגרפיה:

 

1. ההיסטוריה- בהיכנסנו למתחם הספרייה מתגלה ראשית כל כיכר המיועדת לפעילויות תרבותיות. זו כיכר ציבורית המיועדת לתושבים, כיכר נופית בהר הכרמל, וכיכר אזרחית לעיר חיפה. ברקע הכיכר הקמנו חומה, הד לחומת חיפה מימי התורכים, ואמצעי ליצירת שקט בתוך המבנה עצמו.

הבחירה במשולש, כצורתה הבסיסית של הספרייה והחומות, נובעת מגבולות הבעלות בין השטח המיועד לתכנון הספרייה לבין השטח הפתוח הגובל בו, המיועד למבנה 'המרכז לארץ ישראל יפה'. צורות החלקות מתמזגות זו בזו בצורה הרמונית.

בבחירת המשולש יש פן נוסף, סימבולי. בהיסטוריה המשולש ייצג שיקול דעת אנושי  דיבור, מחשבה, ומעשה. הספר והלימוד מזינים את המעשה, המחשבות ונאומי בני אדם. בנוסף, מייצג המשולש שווי משקל והרמוניה. בחיפה חיים מוסלמים, נוצרים ויהודים אלו לצד אלו בהרמוניה יחסית, במשך כל שנות ההיסטוריה שלה.

 

2. הפרוגראמה- מבנה הספרייה מורכב משלושה אגפים א) גוש מבוגרים ונוער, ב) גוש התפר, התנועה ו-ג) אגף הארכיון, בית הסופר, מתחם ילדים ופונקציות הכניסה.

 

3. טופוגרפיה- היחס לטופוגרפיה מתבסס על תפיסה על פיה אדריכלות מחויבת לכבד קווי הטופוגרפיה, אך מצד שני עליה ליצור ולהכתיב סדר מרחבי משלה. כך, צורת המשולש הנקי משמשת בספרייה ליצירת חיבור בין אלמנטים של 'סדר' ואלמנטים של 'חופש'. המשולש מותאם לטופוגרפיה, ובאותה עת יוצר סדר.