ono7
תכנית+חתך
סביבה
תכניות-שאר קומות
ono6
ono5

מרכז אזרחי וקהילתי קרית אונו 2000

 

המרכז האזרחי של כיכר העיר ממוקם ומוצב בעיר באופן המקנה לו יתרון ויזואלי רב ערך: הוא נמצא בקצהו של פארק עירוני גדול, התחום בין שתי שורות בנייני מגורים גבוהים. מיקום זה מאפשר מבט מרוחק, וחזית הפרויקט נחשפת במלוא הדרה. המרכז האזרחי הוא מערכת בניינים המכילה עירוב פרוגראמות: עירייה, מתנ"ס ומרכז מסחרי. ההצעה שלנו עבור המרכז עושה שימוש בעירוב זה. המרכז נתפס כייצוג של העיר כולה, ובאותה עת הוא עצמו בנוי כעיר קטנה, כמכלול של חללים, צירים, ורכיבים של עיצוב אורבאני: 'כיכר', 'רחוב', 'גן', וכו'.

התפיסה העיצובית יוצרת המשכיות והרמוניה בין הבניינים באמצעות מכלול של אלמנטים נפרדים ושונים, המעוצבים כניגודים. אלמנט עיצובי החוזר על עצמו במבנים השונים הוא "קופסא בתוך קופסא". האלמנט הזה משתנה ממבנה למבנה על פי הפונקציה שהוא מכיל. המימדים (או מסות הגושים), וכן החומרים, נבחרו על מנת ליצור ניגודים אסתטיים-עיצוביים: 'אטימות' לעומת 'תחרתיות-אווריריות', 'כבד' לעומת 'קל', באופן המקנה ביטוי מדויק לכל פונקציה, תוך יצירת הרמוניה עיצובית.

 

לווי והיגוי: אדר' דני רז, מהנדס עיריית קריית אונו.